Du jobber kanskje i det offentlige, og produserer dokumenter av ymse slag. Hvor bevisst er du egentlig ditt publikum?
Har du kunde-, klient,- eller brukerkontakt? I offentlig eller privat virksomhet? Da er dette kurset for deg!Ansatte i førstelinjetjenester, kommunale servicetorg, handel, hotell og servering er perfekte deltakere.

klartspråk

Kurs i «Klart språk»

Du jobber kanskje i det offentlige, og produserer dokumenter av ymse slag. Hvor bevisst er du egentlig ditt publikum?

Kurs i «klart språk»

Du jobber kanskje i det offentlige, og produserer dokumenter av ymse slag. Hvor bevisst er du egentlig ditt publikum?

Kurs i service

Har du kunde-, klient,- eller brukerkontakt? I offentlig eller privat virksomhet? Da er dette kurset for deg!

Kurs i ledelse

I samarbeid med Øyvind Røkenes setter vi opp kurset «hvordan lede mennesker i praktisk arbeid».

Facebook