Bioøkonomi

Bioøkonomi er en ny studieretning som sikter på å gi kunnskap innen økonomisk forståelse og utnyttelse av biologisk materiale. I dag benyttes ikke-fornybare fossile materialer som både finnes i begrensede mengder samt ved forbrenning skader miljø og natur. Bruk av fornybart biologisk materiale er en forutsetning for å kunne ta vare på natur og miljø.

Bioøkonomi fokuserer på omdanning av fornybart biologisk materiale, men i tillegg til den konvensjonelle oppfatningen av begrepet så søker det også mot å kunne anvende alt fornybart biologisk materiale. På denne måte kan vi finne energi og produkter i biologisk materiale som tidligere og per i dag anses som avfall. Relatert forretningsforståelse er også et fokusområde innen bioøkonomi. Dette er et fremtidsrettet studie som svarer på behov fra næringsliv, politikere og forskningsmiljøer.

Høsten 2018 holdes emnet «Bioøkonomi og biobusiness I» som er et emne på mastergradsnivå. Emnet vil bli holdt gjennom samlinger i Kongsvinger.

Bioøkonomi og biobusiness I

Bioøkonomi er en ny studieretning som sikter på å gi kunnskap innen økonomisk forståelse og utnyttelse av biologisk materiale. Oppstart høsten 2018!

Facebook