Bioøkonomi og biobusiness I

Bioøkonomi og biobusiness I

regnskap_revisjo1024x512

  Bli en del av det grønne skiftet ved å tilegne deg en unik kompetanse! Dette emnet på mastergradsnivå inneholder temaer som patentbeskyttelse av idéer, IPR, innovasjon, forretningsmodeller, salg- og markedsføring av produkter fra bioøkonomiindustrien, samt forretning og finans. Emnet er en del av bioøkonomisatsingen i Kongsvinger gjennom Høgskolesenteret i Kongsvinger og Høgskolen i Innlandet, og vil ha innspill fra det relevante regionale næringslivet. Emnet er unikt som sådan, og vil gi studentene en innsikt i bioøkonomi fra et forretningsmessig- og bioteknologisk perspektiv.

Etter gjennomføring vil kandidatene ha ferdigheter innen etablering av IPR, kjennskap til IPR innen bioøkonomi/bioteknologi og hvordan bruke dette i forretningssammenheng, være i stand til å gi råd omkring forretningsmodeller samt salgs- og markedsføringsstrategier, og vil kunne bistå mindre foretak med avanserte årlige rapporter, prosjektbudsjetter og salgsprognoser.

Har du spørsmål som gjelder emnet, søknad eller opptak til studiet (opptakskrav, generell studiekompetanse, realkompetanse, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Høgskolesenteret i Kongsvinger: 624 30 780 eller hikpost@inn.no

Facebook