Bedriftsøkonomi

admin_econ_1024x512

Kort om studiet

I privat og offentlig sektor er det stadig behov for personer med kompetanse i økonomi og administrasjon. Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg en innføring i bedriftsøkonomi. Utdanningen fungerer godt som videreutdanning eller som grunnlag for å studere videre til en bachelorgrad. Årsstudium i bedriftsøkonomi er, under visse forutsetninger om valgfag, sammenfallende med første år i Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i regnskap og revisjon.

Undervisning og forelesninger foregår på nett via læringsportalen Fronter. Seminarer og eksamener foregår på det studiesenteret du velger når du søker. Du vil få opp valg av studiesenter etter at du trykker på Campus Rena.

Spørsmål om søknad og opptak?

Har du spørsmål som gjelder søknad og opptak til studiet (opptakskrav, generell studiekompetanse, realkompetanse, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret: 624 30 000 eller opptak@hihm.no.

Kostnader: Semesteravgift (ca 650), eksamensavgift (ca 1200 pr eksamen) og bøker.

Les mer og søk
  • 2 år
  • 60
  • 15. april
  • Deltid
  • Kongsvinger
  • Campus Rena
  • Høst 2017

Facebook