Bedriftsøkonomi

admin_econ_1024x512

Kort om studiet

I privat og offentlig sektor er det stadig behov for personer med kompetanse i økonomi og administrasjon. Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg en innføring i bedriftsøkonomi. Utdanningen fungerer godt som videreutdanning eller som grunnlag for å studere videre til en bachelorgrad. Årsstudium i bedriftsøkonomi er, under visse forutsetninger om valgfag, sammenfallende med første år i Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i regnskap og revisjon.

Undervisning og forelesninger foregår på nett via læringsportalen Canvas. Seminarer og eksamener foregår på det studiesenteret du velger når du søker. .

Spørsmål om søknad og opptak?

Har du spørsmål som gjelder søknad og opptak til studiet (opptakskrav, generell studiekompetanse, realkompetanse, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret: 624 30 000 eller opptak@inn.no.

Kostnader: Semesteravgift (ca 650), eksamensavgift (ca 1200 pr eksamen) og bøker.

Dette er et studium i samarbeid med Studiesenteret.no og Høgskolen i Innlandet.
Les mer og søk
  • 2 år
  • 60
  • 15. april
  • Deltid
  • Kongsvinger
  • Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS)
  • Høst 2018

Facebook