Sammen med Høgskolen i Innlandet tilbyr vi arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU).

Det blir ikke oppstart høsten 2017.

Bachelor – arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)

Sammen med Høgskolen i Innlandet tilbyr vi arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). Det blir ikke oppstart høsten 2017.

Grunnskolelærerutdanning

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet kunne vi tilby lokal nettstøttet modell høsten 2014. For øyeblikket har vi ikke tilbud om lærerutdanning i Kongsvinger, bortsett fra […]

IKT/analyse

Kommer høst 2018

Fulle hus

Fortsatt mulig å bli lærer, men resten er fullt Det er fortsatt mulig å komme inn

Facebook