Vi minner om at mange fag har 1. mars som søknadsfrist.

Husk søknadsfrister

Vi minner om at mange fag har 1. mars som søknadsfrist.

Spesialpedagogikk

Studiet er et skole- og barnehagerelatert studium og bygger på den spesialpedagogiske fagkunnskapen som er i en lærerutdanning. Det blir ikke oppstart høsten 2017

Bedriftsøkonomi

Her får du innføring i bedriftsøkonomi. Utdanningen fungerer godt som videreutdanning eller som grunnlag for å studere videre til en bachelorgrad.

Organisasjon og ledelse

Behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende!

Facebook